Strefa klienta
Używamy cookies. Informacje
Cennik - Cennik Lokalny - Usługi Dodatkowe
Usługi dodatkowe
   
Nazwa usługi Cena
 Dopłata za każde rozpoczęte 10 kg, powyżej 10 kg5 14,20 zł
 Oczekiwanie kuriera za każde rozpoczęte 10 minut, powyżej 10 minut6
 10,90 zł
 Nadanie na pociąg7
 70,90 zł + koszt PKP
 Odbiór z pociągu  70,90 zł
 Zastrzeżenie godziny odbioru/doręczenia
 14,20 zł
 Przesyłka nietypowa
 standard + 100%
 Wynajęcie kuriera (na terenie Warszawy)
 88,80 zł/h
 Potwierdzenie doręczenia
 8,70 zł
 Zlecenia realizowane samochodem dostawczym8
 cena + 50%
 Opłata za dojazd kuriera na terenie Warszawy
21,60 zł
 Opłata za dojazd kuriera poza terenem Warszawy  45,00 zł
 Ubezpieczenie9  4,00 zł
 Obsługa zleceń gotówkowych 5,50 zł
 Przesyłka za pobraniem 1% kwoty pobrania min. 8,70 zł
 Zwrot dokumentów
17,40 zł
 Doręczenie pod adres prywatny 5,50 zł
 Opłata za list papierowy10 4,00 zł
 Awizacja przed doręczeniem przesyłki 5,00 zł
5Dla przesyłek o wadze powyżej 500 kg stosujemy przelicznik 0,65 zł za każdy kilogram z zastrzeżeniem opłaty minimalnej w wysokości 695,80 zł.
6Czas oczekiwania liczony jest przy odbiorze i doręczeniu przesyłki. Oczekiwanie przekraczające 60 minut wyceniane jest jak "wynajęcie kuriera".
7Cena obowiązuje dla przesyłek o wadze do 10 kg, nadanych lub doręczonych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00. PKP pobiera opłatę za każdą paczkę oddzielnie.
8Czas realizacji usługi może ulec wydłużeniu o 50%.
 9Maksymalnie do kwoty 50 tys. złotych.
 10List przewozowy niewygenerowany przez nadawcę z aplikacji ArrowsClientService.  
 
Serwis 24h
   
Nazwa usługi Cena
 Zlecenie realizowane w godzinach 17:00 - 20:00
cena + 50%
 Zlecenie realizowane w godzinach 20:00 - 08:00 cena + 100%
 Zlecenie realizowane w sobotę
cena + 100%
 Zlecenie realizowane w niedzielę i święta
cena + 150%