Strefa klienta
Używamy cookies. Informacje
Cennik - Cennik Krajowy - Usługi Dodatkowe
Usługi dodatkowe
   
Nazwa usługi Cena
 Oczekiwanie kuriera za każde rozpoczęte 10 minut, powyżej 10 minut1
 8,40 zł
 Zwrot dokumentów 
 11,80 zł
 Doręczenie w sobotę2
 22,00 zł
 Przesyłka na koszt odbiorcy
4,00 zł
 Zastrzeżenie godziny odbioru/doręczenia3
 11,00 zł
 Doręczenie pod adres prywatny4
 4,20 zł
 Przesyłka niesortowalna
 21,30 zł
 Duża paczka5
 154,60 zł
 Strefa rozszerzona
 25,00 zł
 Ubezpieczenie6
3,00 zł
 Obsługa zleceń gotówkowych 4,00 zł
 Przesyłka za pobraniem 1% kwoty pobrania min. 7,00 zł
 Przekroczenie dozwolonych wymiarów7 454,00 zł
 Papierowy list przewozowy 2,70 zł
 Awizacja przed doręczeniem przesyłki 3,70 zł
 Nadanie paczki poza siedzibą Płatnika 3,90 zł
 Korekta adresu 19,10 zł
1Czas oczekiwania liczony jest przy odbiorze przesyłki. Oczekiwanie przekraczające 60 minut wyceniane jest jak "wynajęcie kuriera".
2Usługa dostępna tylko dla opcji Ekspres Kurierski. Opłata dotyczy każdej paczki.
3Usługa dostępna po uzgodnieniu z BOK Arrows Service s.c.
4Doręczenie przesyłki pod adres prywatny lub do firmy zlokalizowanej pod adresem prywatnym. 
 5Są to paczki, których suma długości oraz obwodu zawiera się w przedziale 300 cm - 400 cm.
 6Maksymalnie do kwoty 50 tys. złotych.
 7Paczki o wadze rzeczywistej przekraczajacej 70 kg lub o długosci przekraczajacej 270 cm, lub paczki, których suma długosci i obwodu przekracza 400 cm. Powy¿sze paczki podlegac beda równie¿ opłacie dodatkowej za du¿a paczke.
 
 Usługi specjalne
 
Nazwa usługi Cena
 Ekspres drogowy8
1,70 zł za km
8Cena dotyczy przesyłek o wadze do 10 kg, nadanych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00. Ustalana jest na podstawie odległości liczonej w obie strony.
 
Serwis 24h
   
Nazwa usługi Cena
 Zlecenie odbioru przesyłki w godzinach 17:00 - 18:30
cena + 50%
 Zlecenie odbioru przesyłki w godzinach 18:31 - 20:00 cena + 100%
 Zlecenie odbioru przesyłki po godzinie 20:009  cena + 100%
9Przesyłki zlecone do odbioru po godzinie 20:00 są odprawiane w dniu następnym.